top of page
Ensileringsmidler: Welcome

Ensileringsmidler

Ensileringsmidler: Produkter

LALSIL DRY er det første trippelaktivt ensilasjeprodukt som er spesielt formulert for å beskytte fôringsverdien, optimalisere gjæringsprosessen og øke den aerobe stabiliteten til fôr med lite sukker og høyt tørrstoffinnhold.

Lalsil Dry er den synergistiske kombinasjonen av et cellulolytisk enzymkompleks med en elite ”forsurende” stamme av melkesyrebakterier Pediococcus acidilactici MA 18/5 U og det stabiliserende Lactobacillus buchneri NCIMB 40788. De to bakteriestammene omdanner sukkerinnholdet i grovfôr til melkesyre. Lactobacillus buchneri har muligheten til å metabolisere melkesyren til kraftig soppdrepende midler som eddiksyre og propylenglykol.

 

Lalsil Dry er et ensileringsmiddel designet for gras, belgvekster, blanding av naturlige enger over 30% tørrstoff.

Biomin® BioStabil plus HC 50 gram bevarer energien i ensilasjen og er en formulering av utvalgte melkesyrebakterier for ensilasjonsinokulering. Disse bakteriene produserer metabolittene melkesyre og eddiksyre i et balansert forhold for en forbedret gjæringsprosess og lengre aerob stabilitet. Fallet i pH-verdi og direkte effekter av eddiksyren hemmer uønskede mikrober til fordel for forbedret fôrkvalitet. Totalt sett gir bruk av Biomin® BioStabil et høyere energi- og proteininnhold i ensileringen.
 

Hva er de viktigste fordelene?

  • Bedre gjæring

  • Høyere energiinnhold

  • Proteinkonservering

  • Lengre lagringstid (aerob stabilitet)

  • Lett å bruke

  • Fri for genmodifiserte organismer (GMO)Silo

- Landbruk

- Gjødsel

- Bolus

- jordbruk

- Husdyr

bottom of page